Litar bersepadu (IC)

litar bersepadu adalah sejenis alat mikro-elektronik atau komponen.